Pro Parents

Privacyverklaring online omgeving(en) van Pro Parents

Versie 17 oktober 2022

Algemeen

Uw privacy is voor Pro Parents BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG).

 

Dit betekent dat wij:

– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij in de Pro Parents online omgeving(en) allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

 

Uw account

Om onze online omgeving(en) te kunnen gebruiken moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw e-mailadres en login token.

 

Voor de App voor ouders gebruiken wij uw:

– NAW-gegevens

– E-mailadres

– Geslacht

– Partner (relatie)

– Kinderen

– Zwangerschap

 

Voor het Dashboard voor leidinggevenden gebruiken wij uw:

– NAW-gegevens

– E-mailadres

 

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

 

App store

Onze app “Pro Parents” moet u downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met uw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaring.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze online omgeving(en).

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online omgeving(en) gebruiken. Wij staan Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens die ingevuld worden of bij het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze hostpartij. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 

– Toegang tot persoonsgegevens in onze beheeromgeving wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token

– Onze hostpartij neemt fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn

– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online omgeving wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

 

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

– Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

– Het laten corrigeren van fouten;

– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

– Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

– Intrekken van toestemming;

– Een bepaalde verwerking beperken;

– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@proparents.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Pro Parents BV
Spaklerweg 50
1114 AE Amsterdam
e: info@proparents.nl
t: 020-2141131

KvK nummer: 58351604

Pro Parents. Omdat werkende ouders de toekomst hebben.

Een werkomgeving die voldoening geeft? De balans tussen werk en gezin is de sleutel tot succes. Gezond werken én leven. Dat moet voor iedereen haalbaar zijn, toch? Wij bieden ouders en hun werkgevers de juiste ondersteuning; van begeleiding voor ouders tot gesprekstools voor managers. En dat is hard nodig als je naar de cijfers kijkt.

Werk mee aan onze missie

Wil jij het verschil maken voor de werkende ouders van nu en morgen? Bekijk onze vacatures of neem contact op.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief over werk & ouderschap!