Joyce Knappe Elsevier’s TheNextWomenTo Watch lijst

Joyce Knappe Elsevier’s TheNextWomenTo Watch lijst
Joyce Knappe Elsevier’s TheNextWomenTo Watch lijst

Tijdens de zesde editie van de TheNextWomen Summit op 12 juni jl. is Joyce Knappe, oprichter van Pro Parents, opgenomen op TheNextWomen to Watch-lijst. Op deze lijst staan dertig vrouwelijke ondernemers die volgens TheNextWomen alles in huis hebben om een groot verschil te gaan maken.

De NextWomen Summit wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met Elsevier Weekblad. Tijdens de bijeenkomst worden de Top 100 meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van Nederland bekend gemaakt. Sinds drie jaar is er ook een top 30 van veelbelovende up and coming vrouwelijke ondernemers. De definitieve lijst wordt bepaald door een panel met onder anderen politica Annemarie Jorritsma, Jildou van der Bijl (hoofdredacteur LINDA), Harry Helwegen (voorzitter Business Angels Netwerk Nederland) en Angelique Heemels (partner EY).

Met haar bedrijf Pro Parents biedt Joyce Knappe een nieuw perspectief op werkend ouderschap. Daarin spelen work-life balance aspecten een rol, maar Joyce schetst een veel groter en breder verband.

“Het menselijk kapitaal van bedrijven en organisaties bestaat vandaag de dag voor het grootste deel uit millennials: een nieuwe generatie met andere prioriteiten, ambities en uitdagingen in werk en ouderschap”, aldus Joyce. “Nog te weinig werkgevers gaan hier adequaat mee om. Politiek en zorg signaleren het probleem, maar concreet beleid is er nog te weinig, simpelweg omdat de kennis ontbreekt. De gevolgen: ouders die na komst van hun eerste kind niet terugkeren in het werkproces, vaker verzuimen of hun ambities naar beneden bijstellen. Dat heeft een directe, negatieve impact op de bottom line van bedrijven, maar het werkt ook door in de economie, de maatschappij en de zorg. Het is mogelijk één van de meest onderschatte, wereldwijde problemen van dit decennium en komende decennia. Pro Parents ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde, grootschalig toepasbare programma’s om die effecten structureel te keren. Met onderzoek, bewustzijnsvergroting en preventieve, praktische oplossingen willen we een verschil maken voor werkende ouders, hun werkgevers én de samenleving.”

Joyce’s visie en gedrevenheid leidden er al ​ toe dat Pro Parents een bijdrage mocht leveren aan de VN/EU conferentie over Gendergelijkheid & Work-life balance voor werkende ouders. Ook werd Pro Parents’ concept “Ouderschap op de Werkvloer” verkozen tot meest vernieuwende idee tijdens de conferentie Arbeid & Zorg van de Ministeries en de Sociaal Economische Raad. Haar vermelding op de TheNextWomen to Watch-lijst onderstreept eens te meer de relevantie van het thema waar Pro Parents zich dagelijks voor inzet.

 

Over de auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *