In uitdagende
tijden is het
belangrijk de
juiste balans in
je gezin te vinden

Het coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving. En in het bijzonder op ouders en kinderen. Zeker nu veel ouders thuiswerken. Omdat scholen en kinderopvang gesloten zijn, combineren zij hun werk met de zorg voor de kinderen en het begeleiden van schoolwerk. Daarbij zijn er veel verschillen. Zo wordt van ouders in vitale beroepen het uiterste gevraagd, dat is spannend voor henzelf en hun familie. Als je zwanger bent, een baby of peuters hebt, zijn er weer andere zorgen. In deze onzekere situatie is het zaak dat ouders en kinderen met elkaar in gesprek blijven, toegang tot betrouwbare informatie hebben en ondersteuning krijgen om mentaal weerbaar te blijven.

Om gezinnen in deze nieuwe realiteit te ondersteunen, hebben we de krachten gebundeld met gespecialiseerde partners zoals TNO, Argo GGZ en IMH Nederland, en hebben we als eerste een tipsheet ontwikkeld. Op deze plek delen we onze kennis over zaken rondom de ontwikkeling van jonge kinderen, ouderschap en werk, en mentale weerbaarheid. Bovendien bieden we praktische informatie en handvatten, zoals webinars, vlogs en tipsheets. Zo houden we elkaar stevig vast, nu afstand houden de nieuwe werkelijkheid is.

Coronavirus: Tips voor thuis met je gezin

Sta stil bij de emoties in je gezin

Hoe kan je kind reageren?
 • Kinderen reageren verschillend op stress: door aanhankelijk te zijn, zich terug te trekken, met boosheid, druk gedrag of bedplassen.
 • Let op signalen van stress bij je kind of puber.
 • Kinderen die stress ervaren hebben meer geruststelling nodig van hun ouders*.
Wat kan je doen voor je kind?
 • Praat met je kind over corona. Als je kind begrijpt wat er aan de hand is, dan biedt dit veiligheid. Leg uit hoe het risico op besmetting verkleind kan worden, ga eventueel samen op zoek naar informatie. Stem daarbij af op de leeftijd van je kind.
 • Laat je kind deelnemen aan activiteiten rondom corona in de samenleving, zoals applaus voor zorgverleners.
 • Luister naar (de zorgen van) je kind en geef je kind extra steun, liefde en aandacht. Houd jonge en/of angstige kinderen dicht in de buurt van hun ouder(s).
 • Sommige pubers gaan uit zichzelf niet met vragen naar hun ouder(s). Vraag daarom wat ze al weten of gehoord hebben. Luister naar hun zorgen en vragen. Begin geen discussies.
Hoe kan je zelf reageren?
 • Ook ouders kunnen verschillend reageren op stress, bijvoorbeeld: steeds wakker worden ’s nachts, moeite met concentreren, en geïrriteerdheid.
Wat kan je doen voor jezelf?
 • Check niet vaker dan drie keer per dag de laatste berichtgeving, kies voor slechts een paar sites met betrouwbare informatie, zoals de website van de overheid of het RIVM, en laat de sensationele media links liggen. Doe bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen en zorg op een andere manier voor sociale contacten, bijvoorbeeld digitaal.
 • Als je als ouder(s) rustig bent, draagt dat bij aan een veilige gezinssituatie. Doseer de hoeveelheid aandacht in je gezin voor corona. Heb ook aandacht voor andere, positieve zaken.

* Als we het over ouders hebben, bedoelen we ook vaste verzorgers.

Volg ons op social media
en blijf op de hoogte

Organiseer je gezinsleven

 • Houd zoveel mogelijk vast aan jullie gebruikelijke routines en gewoontes.
 • Bied je kind structuur door een dagindeling te maken die op een schooldag lijkt; zorg voor afwisseling tussen leren en ontspannen of spelen.
 • Maak een planning voor het hele gezin: wie doet wat, wanneer, waar? Als je een partner hebt, stem af wie welke rol op zich neemt.
 • Blijf met elkaar in gesprek: wat gaat goed, wat kan beter, welke afspraken maken we? Voorkom dat de spanningen thuis oplopen.
 • Wees consequent in het volgen van de actuele corona maatregelen over contact met anderen. Dat is veilig en biedt duidelijkheid.

In deze spannende en onzekere situatie is het zaak dat ouders en kinderen steeds weer opnieuw de juiste balans in hun gezinsleven vinden.

Stem je werk en gezinsleven op elkaar af

 • Maak, als dit in jouw situatie kan, afspraken over werktijden en een afwisselende taakverdeling voor werken en zorgtaken met je werkgever.
 • Hanteer een goede planning, wees realistisch en plan niet te veel.
 • Bespreek knelpunten die je ervaart met je leidinggevende. Zet goed op een rijtje ‘wat niet lukt’. Geef aan wat je zelf al gedaan hebt om knelpunten op te lossen en waar je nog hulp van je leidinggevende bij nodig hebt. Maak dit zo concreet mogelijk.
 • Zoek contact met collega’s in dezelfde situatie. Wissel tips en adviezen met elkaar uit. Communiceer wanneer je bereikbaar bent, bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening.
 • Zorg voor een goede thuiswerkplek en overleg, indien mogelijk, met je werkgever of de juiste materialen ter beschikking kunnen worden gesteld.
 • Móét je naar je werk? Stem onderling af over wie bij de kinderen blijft als je een (ex-)partner hebt, of probeer een vertrouwde oppas te vinden.

Blijf samen gezond en veilig

 • Zorg dat je gezin gezond blijft.
 • Zorg voor voldoende beweging voor jezelf en de kinderen.
 • Eet gezond.
 • Zorg voor gezonde schermtijd
 • Zorg voor voldoende slaap
 • Zorg voor ontspanning
 • Houd je aan de actuele corona maatregelen van de overheid.
 • Kijk op thuisarts.nl wat je moet doen als je denkt dat iemand in je gezin het coronavirus heeft.

Coronavirus: Tips voor thuis met je gezin

Blijf op de hoogte

1,3 miljoen gezinnen zijn op zoek naar nieuwe balans tijdens de Coronacrisis

Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. En in het bijzonder op ouders en kinderen. Zeker nu veel ouders thuiswerken en kinderen niet naar school of de kinderopvang kunnen. 1,3 miljoen ouders met kinderen onder de 12 jaar, zoeken naar een nieuwe balans. In 96% van de gezinnen werkt minstens één ouder en in 66% beide ouders.

Tips voor ouders tijdens de corona-crisis

De actuele maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben een grote impact op gezinnen. Ouders* dienen zoveel mogelijk thuis te werken en kinderen kunnen niet meer naar de kinderopvang en school, omdat deze gesloten zijn. Om gezinnen hierin te ondersteunen zijn diverse adviezen samengebracht […]

Vlogserie over praktische en emotionele kant van ouderschap tijdens coronacrisis

De coronacrisis vormt voor veel ouders met kinderen een flinke uitdaging om het reilen en zeilen van hun gezin in goede banen te leiden. In vlogs van circa 1 minuut ondersteunen zorgprofessionals op een laagdrempelige manier met persoonlijke inzichten, ideeën en tips bij het vormgeven van de praktische en emotionele kant van ouderschap in deze […]

Volg ons ook
op Social Media

Onze partners

Deze tipsheet is tot stand gekomen in samenwerking met:

Carla Brok

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Zillah Holtkamp

GZ psycholoog & IMH specialist

Joyce Knappe

Directeur Pro Parents

Nicole van Kesteren

Child Health TNO

In het bijzonder danken wij:

Hedwig van Bakel, Hoogleraar Infant Mental Health

Marilene de Zeeuw, Klinisch Psycholoog en Infant Mental Health Specialist