HR-diversiteitsbeleid in ouderschap

Coaching | Consulting | HRM | Pedagogisch advies
Gezinsmanagement | Werkend ouderschap

Hoe combineren uw werknemers werk en gezin? En wat is daarvan de impact op hun rol in en relatie met uw organisatie? Samen met toonaangevende werkgevers biedt Pro Parents oplossingen op basis van wetenschappelijke inzichten en bewezen, effectieve interventies. We begeleiden ambitieuze ouders door training, voorlichting, pedagogisch advies en coaching. Zo ondersteunen we organisaties bij het vormgeven van een oudervriendelijk werkklimaat, een omgeving waarin ouders verzekerd zijn van solidariteit en steun. Werkgevers ‘nieuwe stijl’ geven zo betekenis aan werkend ouderschap. En met elkaar bieden we support aan toekomstige generaties.

why-how-what

Een van onze oplossingen voor werkgevers is het programma “Aanstaande Ouders”, dat wij afgestemd op uw organisatie kunnen aanbieden.

Verbinding aangaan met werknemers die ouders zijn

Hoe pak je dit als organisatie aan? Pro Parents hanteert 4 principes:

1. HANDELEN VANUIT INZICHT

 • Inzicht in behoeften van (werkende) ouders
 • Op basis van onderzoek en maatschappelijke trends
 • Vraag in context: passend bij organisatie, cultuur en populatie

2. PRODUCTEN OP MAAT

 • Producten die aansluiten bij behoeften
 • Experimenteren, evalueren, doorontwikkelen
 • Producten hebben samenhang: passend bij bestaande voorzieningen voor medewerkers

3. BETEKENISVOLLE INNOVATIE

 • Voorbereiden aanstaande ouders
 • Samen de volgende generatie steunen
 • Ouderschap als weg naar leiderschap
 • Beschikbaar als het moet

4. RESULTAAT

 • Organisatie krijgt zicht op behoeften en werkzame factoren werkend ouderschap
 • Oudervriendelijke werkvloer
 • Welbevinden en waarde creëren

Praktijkvoorbeelden

Consulting bureau

Een consulting bureau wil het hoger management ondersteunen. Maar voor mid seniors in de fase van gezinsvorming zijn groepstrainingen geen optie: juist deze groep mensen is veel op pad. Daarom is evenmin gekozen voor een inloopspreekuur bij de kolfkamer. Pro Parents heeft in dit geval juist individuele ondersteuning thuis verzorgd. Ook is gekozen voor langer verlof voor de ouders.

Internationaal onderzoeksinstituut

Een internationaal onderzoeksinstituut met veel expats in de fase van gezinsvorming kiest bewust voor een inloopspreekuur en groepstrainingen. Juist expats hebben behoefte aan ‘peergroup support’. Een training van meerdere bijeenkomsten met partner zorgt op deze manier voor een langlopend netwerk van support en een blijvende community. Dit voorkomt dat expats terugkeren naar het land van herkomst in de kwetsbare periode van gezinsvorming.

Wat kan Pro Parents voor úw organisatie betekenen?

Wilt u eerste stappen maken? Of is de oudervriendelijke werkvloer in uw organisatie al iets meer dan een stip op de horizon? Pro Parents denkt graag planmatig mee over de ontwikkeling van uw onderneming als Family Friendly Firm en kan er concrete invulling aan geven. Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op via: info@proparents.nl of 020 2141131.